Το μαζικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε τη δεκαετία του 1990 για την αναβάθμιση του ιατρικού χώρου σε παροχή ξενοδοχειακού εξοπλισμού, αποτέλεσε το έναυσμα ώστε πάνω σ’ ένα ευρύ πλαίσιο ιδεών και εφαρμογών να θεμελιωθεί η εταιρεία PATIENT CARE SOLUTIONS το 1998.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της αναπτύχθηκε αξιόλογη δραστηριότητα, γεννήθηκαν προσδοκίες που επέδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη της ως MEDITIME A.E. το 2000.

Η εταιρεία MEDITIME A.E. αποκτώντας πλέον τη νέα της ταυτότητας, αναβαθμίζει τη φιλοσοφία, τις αρχές και τους στόχους της για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο του ξενοδοχειακού και θεραπευτικού εξοπλισμού στο χώρο της υγείας.

Ερχόμενη αντιμέτωπη με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης των νοσηλευτικών υπηρεσιών, προτείνει ως απάντηση την παροχή κρεβατιών θεραπείας, στρώματα πρόληψης και θεραπείας κατακλίσεων σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας, συστήματα μεταφοράς (τροχήλατα-οροφής) για άτομα με ειδικές δυνατότητες, δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στο ρόλο της νοσηλείας που στόχο έχει όχι μόνο τις ανάγκες του ασθενή αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού.

Με βάση τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται για την άριστη διαχείριση των φαρμάκων προτείνει σύγχρονα συστήματα (τροχήλατα), καθώς επίσης συμμετέχει στην ανάδειξη εξελιγμένων ειδών πρώτων βοηθειών και συστημάτων ασφαλείας συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην δημιουργία της σύγχρονης αντίληψης του Νοσηλευτικού έργου και ήθους.

Η MEDITIME A.E. συνεργάστηκε και εξόπλισε τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσει τον έναν και μοναδικό της στόχο που είναι: η φροντίδα για τον άνθρωπο.

Η MEDITIME Α.Ε. έχει εξοπλίσει τις μονάδες Εντατικής Θεραπείας των μεγαλυτέρων Νοσοκομείων της Ελλάδας, όπως:

1. Δύο μονάδες Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, παράδοση 1997.

2. Τη μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ παράδοση 1998.

3. Τη μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ) και του Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2000,

4. Την Καρδιοχειρουργική Μονάδα Αλεξανδρούπολης.

5. Το Νοσοκομείο Metropolitan του Ν. Φαλήρου που ανέλαβε η εταιρία Περσεύς Ανώνυμος εταιρία εκμετάλλευσης και λειτουργίας φορέων υγειονομικής μέριμνας και τις σουίτες του Νοσοκομείου Υγεία.

6. Το νέο Κέντρο Εγκαυμάτων Λάτσειον του Ν. Θριασίου ανέλαβε η εταιρία SETE PROCUREMENT & TRADING S.A. τον Ιούλιο του 2003.

7. Τις υπηρεσίες της ανθρωποκεντρικής εταιρείας MEDITIME A.E. υιοθέτησε εκ νέου το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εξοπλίζοντας εκ νέου τις κλινικές του Ομίλου τον Αύγουστο του 2006 με ιατροτεχνολογικά προϊόντα high-tech.

8. Το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο τον Σεπτέμβριο του 2006 αντικατέστησε τον εξοπλισμό του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας της MEDITIME Α.Ε. και με σκοπό την αναβάθμιση του.

9. Η Περσεύς Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση στις 17/1/2007 με την MEDITIME A.E. αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Metropolitan.

10. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ υπέγραψε σύμβαση στις 15/10/2008 με την MEDITIME αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό του κέντρου.

11. Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών υπέγραψε σύμβαση στις 5/6/2009 με την MEDITIME για τον εξοπλισμό του ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

12. Τέλος η MEDITIME καλείται να εξοπλίσει την Μ.Ε.Θ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με σύμβαση που υπέγραψε τον 7/2009.

Οι προσπάθειες της θα εξακολουθήσουν να συνοδεύονται από έναν πλουραλισμό στόχων, γνώσεων και ικανοτήτων για τη διαμόρφωση και δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας στον ιατρικό χώρο.