ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιουστινιανού 8

546 31 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 – 263.300

Φαξ: 2310 – 263.329

ΑΘΗΝΑ

Μιχαλακοπούλου 141

115 27 Αθήνα

Τηλ: 210 – 748.0066

Φαξ: 210 – 748.0744